top of page

MOJA ŠPECIALIZÁCIA

INDIVIDUÁLNE PSYCHOFONETICKÉ SEDENIA

Budem sa Vám venovať 60 - 90 minút. Prídete s témou, ktorú chcete vyriešiť a na základe môjho empatického načúvania sa Vám podarí objaviť v nej priestor, kde sa viete posunúť, rozvinúť, kde viete vyrásť - objavíte nové sebapoznanie, čo Vám poslúži pri vytvorení si priania. V druhej časti stretnutia budeme pracovať na vyplnení Vášho priania s pomocou nástrojov Psychofonetiky - vnnímanie tela, gestá, vizualizácia, hlásky reči.

PÁROVÁ TERAPIA

Keď chcú dvaja niečo riešiť, veľmi účinne môže pomôcť párové sedenie, pripadne séria párových sedení v kombinácii s individuálnymi. Čo môžete riešiť? Problémy s komunikáciou v dvojici, rešpekt k hraniciam v páre, rozhodovanie, dôvera a iné

VZŤAHOVÉ PORADENSTVO

Vzťahy majú najväčší potenciál pomôcť nám rozvinúť sa v človeka, ktorým by sme chceli byť, či už vo vzťahu alebo bez vzťahu. Ľudia, ktorí sú nám najbližšie nám môžu najlepšie ukázať, kde nie sme úplne vedomí si seba, svojho konania, citov. Vzťahy sú jednoducho katalyzátorom premeny jednotlivca. Ak sa zmení jeden z dvojice, má to vplyv na celý vzťah. Niekedy to úplne stačí na to, aby sa vzťah posunul na krajšie miesto, na vyššiu úroveň.  Preto chcem pomôcť či už jednotlivcom alebo párom v ich ceste za krajšími vzťahmi.

PROBLÉMY V RODIČOVSTVE

Nikto z nás nemá diplom v rodičovstve a pritom naše deti potrebujú tých najlepších rodičov. Viem Vám pomôcť, ak hľadáte spôsoby ako nevybuchovať, ako porozumieť deťom, ako porozumieť sebe, ako napĺňať potreby detí v rôznych obdobiach ich vývinu, ale aj iné špecifickejšie potreby.

RODINNÉ TERAPIE
ZÁVISLOSŤ

To, čo sa deje pri závislosti, je síce zložité, ale Psychofonetika ponúka proces s názvom Od závislostí k skutočným potrebám. Viem Vám pomôcť so závislosťou na fajčení, jedle, nakupovaní, práci a ďalších.

STRES 

Stres je do istej miery bežnou súčasťou našich životov. Ak však prerastie v dlhodobú záležitosť, môže negatívne ovplyvniť naše zdravie.

Niekedy sa zdá, že sa mu nemôžeme vyhnúť.Máte napr. nepríjemného šéfa v práci,ale prácu potrebujete, tak niet cesty von. Ale schopnost vysporiadať sa so stresom môžeme vďaka Psychofonetike zlepšovať, a so stresom sa potom vieme vysporiadať ľahšie.

VÝBUCHY HNEVU

Každý občas vybuchneme, niektorí častejšie, niektorí menej, podľa nášho temperamentu, ale aj podľa toho, ako sa dokážeme s výbuchmi hnevu vysporiadať. Psychofonetika ponúka proces, v ktorom sa vieme pozrieť na zdroj reakcie. Zdrojom zvyčajne nie je to, čo sa deje navonok. Nie je ním to, čo nás vyprovokovalo, je to niečo v nás, o čom zvyčajne ani nevieme. Keď sa nám podarí vďaka inteligencii nášho tela vedomím preniknúť do podvedomia, nájsť zdroj, odkiaľ výbuch prichádza, môžu tieto naše výbuchy skončiť.

ROZHODOVANIE

Môžeme sa rozhodovať vedome. Nie len s ohľadom na minulosť a prítomnosť, ale Psychofonetika ponúka proces, ktorý zahŕňa aj toľko z budúcnosti, koľko sa dá. Nebudeme  veštiť, ale použijeme hlbokú inteligenciu Vášho tela. Nerozhodnete sa v mojej prítomnosti, ja Vám predstavím proces, ktorý potom doma využijete na rozhodnutie. Vhodné použiť pri zásadných životných rozhodnutiach.

Sú chvíle, keď rodina potrebuje našu pozornosť, starostlivosť, podporu. Je možné to urobiť vedome, ak sa preto rozhodneme. Nejde o umelé udržiavanie niečoho, čo nefunguje, ale o efektívnu podporu, aby sa tí, ktorí rodinu tvoria, mohli posunúť v svojom rozvoji, aby sa tak celá rodina stala krajším miestom. Či po tomto procese ostane rodina v celku alebo sa rozdelí, to je slobodná voľba jej členov, ale je lepšie využiť krízu na príležitosť než čakať na takú istú či podobnú krízu v novej rodine.

Pridajte sa do nášho mailing listu

© 2020 Peter Múdry

Ďakujeme za registráciu!

      Vaše osobné údaje (meno a emailová adresa) budú spracované podľa zásad na ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy SR. Stlačením tlačidla dávate            súhlas s týmto spracovaním pre zaslanie pravidelných emailových noviniek. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

bottom of page